Historie a vznik firmy

Firma vznikla v roce 1991 s osmi pracovníky a zahájila činnost v provozovně v Plzni. Cílem firmy bylo a je poskytnout vysoce kvalitní služby v oboru zámečnictví, kovovýroby, výroby svařenců a montáže ocelových konstrukcí.

Po úspěšném zavedení na trh se v roce 1993 navýšil počet pracovních sil na 15 osob. V následujících letech firma realizovala řadu významných zakázek většího objemu a v rámci lepšího rozvoje přemístila v roce 1998 svou provozovnu do areálu letiště Líně u Červeného Újezdu.

V průběhu dalšího období byly realizovány významné zakázky nejen pro domácí klientelu, ale i zakázky pro zahraničí (D, A, GB, USA,...). Úměrně s nárůstem výroby byl zvýšen i počet pracovníků. V současné době má firma 25 pracovníků.

provozovna firmy